Convocades Eleccions a la Presidència de l’Associació.

Per la present, i segons lo dispost en els nostres Estatuts i en l’artícul 32 del Reglament Intern de l’Associació, es convoquen Eleccions a la Presidència de l’Associació. Podran presentar la seua candidatura tots els Associats majors de 18 anys en una antiguetat mínima de cinc anys i que estiguen al corrent de les seues obligacions.

Les candidatures deuran presentar-se per correu electrònic dirigit a la secretaría posant en l’assunt “Comissió Electoral”, el determini per a presentar candidatures comença el pròxim dia 1 de juny a les 00’01 hores i conclourà a les 23’59 hores del dia 15 de juny.

Scroll al inicio