programa de festejos

ANY 2024

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE MAIG.

Repartiment de la clàssica bescuitada als associats en general.

DIA 2 D’ABRIL (DIMARTS)

A les tres i mija de la vesprada, primer dia de Concurs de Milacres que organisa la Junta Central Vicentina en la colaboració de la centenària entitat Lo Rat Penat. Est any tindrà lloc de nou en la Delegació Territorial de la “ONCE” de Valéncia, Gran Via Ramón i Cajal, 13. Actuaràn els Altars de l’Oliveral, la Pila Batismal, la Confraría de La Canyada, l’Altar de Russafa i l’ Altar del Mercat.

DIA 3 D’ABRIL (DIMECRES)

A les tres i mija de la vesprada, segon dia de Concurs de Milacres. Actuaràn l’Altar de Ribarroja, Altar del Tossal, Altar de Chirivella, Altar d’Almàssera i l’Altar del Mercat de Colón.

A les sèt i mija de la vesprada trasllat en vehicul especial de l’Image del Sant des del domicili de la Clavariesa Major Na Marisa Sempere i Martínez al Convent de Predicadors de Sant Doménec en la Plaça de Tetuán on es celebrarà la Santa Missa.

El recorregut serà el següent: Carrer de Buen Orden – Carrer de Juan Llorens Castro – Paseig de la Pechina – Carrer de Blanqueries – Carrer del Comte de Trénor – Carrer Pintor López – Pl. del Temple – Pl. de Tetuán.

DIA 4 D’ABRIL (DIJOUS)

Des de les tres i mija de la vesprada, en la Delegació Territorial de la “ONCE” de Valéncia, tercer dia de Concurs de Milacres. Actuaràn l’Altar del Carme, Altar del Pilar, Altar del Mocadoret i l’Altar del Mar.

A les huit de la vesprada, trasllat en vehicul especial de l’Image del Sant des del Convent de Predicadors al Convent de la Puritat on permaneixerà l’Image fins a l’endemà, pel següent trayecte: Plaça de Tetuán, Carrer del Justicia, Pont de l’Exposició, Albereda, Sant Pius V, Pont de Fusta, Comte de Trénor, Carrer del Salvador, Almudín, Plaça de l’Escolania de la Mare de Deu dels Desamparats, Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat.

DIA 5 D’ABRIL (DIVENDRES)

A les huit i mija de la vesprada, trasllat de l’Image del Sant des del Convent de la Puritat a la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats, a on es cantarà la Salve en honor de la Mare de Deu, i permaneixerà l’Image fins a l’endemà.

Seguidament i dins de la Basílica Cantà d’Albades a la Mare de Deu a càrrec del Grup de Dançes “La Senyera”. Al finalisar l’acte acodirem a l’Altar situat en la Plaça del Tossal on tindrà lloc una típica Cantà d’Albades.

DIA 6 D’ABRIL (DISSABTE)

A les onze del matí tindrà lloc l’Acte d’Entrega dels Premis del Concurs de Milacres en la Plaça de la Mare de Deu on es representarà el milacre que haja conseguit el Primer Premi i, en acabant la representació, es farà entrega dels Premis.

A les sèt i mija de la vesprada, missa en la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats. Seguidament s’iniciarà el trasllat de l’Image del Sant a la Parròquia de Sant Nicolau Bisbe, pel següent trayecte: Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat, Plaça de Manises, carrers de Cavallers, Àlvarez, plaça del Correu Vell, plaça de Sant Nicolau, a l’Iglésia, a on farà la seua entrada triumfal, en dispar de traques i focs d’artifici, volteig de campanes i als acorts de l’Himne Nacional.

A continuació es celebrarà en la Parròquia l’acte de benedicció pel nostre Consiliari i imposició pel senyor President de les medalles als nous Socis-Clavaris i Dames de l’eixercici, concloent cantant els Gojos al Sant.

Al finalissar l’acte en la Plaça del Músic López Chavarri, paelles de la joventut del Tossal.

DIA 7 D’ABRIL (DUMENGE)

A les onze del matí, concentració, en el punt a on s’alça l’Altar, de la comitiva per anar a l’Iglésia de Sant Nicolau Bisbe.

A les onze i mija del matí, tindrà lloc la SOLEMNE MISSA, oficiada en Llengua Valenciana, pel consiliari de l’Associació Mossén Antoni Corbí. Després de la missa, es cantaran els Gojos, i es venerarà la relíquia del Sant propietat d’esta Associació.

Acte seguit, s’iniciarà la SOLEMNE PROCESSÓ, per a portar l’Image del Sant a l’Altar del TOSSAL, la qual recorrerà el següent itinerari: Plaça de Sant Nicolau, Plaça Correu Vell, Carrer Àlvarez, Plaça Comtes de Bunyol, Carrer de Cavallers, Carrers de Sant Miquel, Sant Donís, Santa Cristina, Plaça Vicent Iborra, Carrers Pintor Zariñena, Pinzón, Quart, Rei en Jaume, Moro Zeit, Carda, Bosseria al Tossal a on, als acorts dels Himnes Regional i Nacional, s’entronisarà l’Image en el seu Altar.

A continuació, en la Plaça del Músic López Chavarri, mascletà.

Des de les cinc de la vesprada i fins a les huit de la nit, pels chiquets del quadro artístic, en l’entaulat de l’Altar, representació continuada del milacre “Entre boires” original d’Ampar Cabrera i Sanfélix.

A les nou de la nit, en l’entaulat de l’Altar actuació.

DIA 8 D’ABRIL (DILLUNS DE SANT VICENT)

A les onze del matí, en el punt a on s’alça l’Altar del TOSSAL, concentració de la comitiva que formarà part activa en la tradicional OFRENA DE FLORS al Sant i visita a la CASA NATALÍCIA DE SANT VICENT FERRER (pouet de Sant Vicent), que l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines Ilma. Sra. Na Toña Játiva i Rams, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS, porten a efecte tots els anys.

A les cinc de la vesprada, representació continuada del milacre, fins a les huit de la nit.

A les sèt de la vesprada, SOLEMNE PROCESSÓ GENERAL, que eixirà des de la Santa Iglésia Catedral, en la que participen l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS.

Al voltant de les huit i mija de la nit última representació del milacre, en acabant es procedirà a la tradicional baixada de l’Image del Sant, als acorts dels Himnes Valencià i Espanyol, en el dispar de focs d’artifici.

Seguidament trasllat en vehícul especial de l’Image per a portar-la al domicili del Clavari o Clavariesa Major del 2025.

DIA 9 D’ABRIL (DIMARTS)

A les sèt i mija de la vesprada es celebrarà una missa resada, en l’Iglésia Parroquial de Sant Nicolau Bisbe, en sufragi de les ànimes de tots els socis difunts de l’Associació del TOSSAL.

Scroll al inicio