Davant l'evolució de la pandèmia, que en els últims dies ha empijorat, la situació aconsella la cancelació de la Missa d'Obertura de l'Any Vicentí prevista per al pròxim divendres dia 30 d'octubre.

La Junta de Govern llamentem profundament no poder celebrar l'acte pero creem que en estos moments tenim que ser responsables i velar per la seguritat i la salut de tots, especialment pels nostres associats de major edat.

Preguem a Sant Vicent Ferrer per a que esta situació acabe lo més pronte possible i pugam reprendre les activitats de l'Associació.

icotossalDegut a la situació sanitària en la que encara mos encontrem, enguany l'Acte d'Apertura de l'Any Vicentí que venim celebrant els ultims anys no podrem celebrar-ho. En el seu lloc celebrarem una Missa d'apertura de l'any que tindrà lloc el pròxim divendres dia 30 d'octubre en l'Iglésia parroquial de Sant Nicolau a les 19'30 hores.
 
Tindrem l'oportunitat de tornar a vore-mos, encara que siga en distanciament, i de celebrar junts l'Eucaristía en Honor de nostre Sant Patró Sant Vicent Ferrer. 
 
Preguem que tots els que pugau assistir ho feu mantenint i respectant les normes higièniques-sanitàries i de distància personal establides per la seguritat de tots.

Celebrada en la nit de hui la Junta General Extraordinària de l'Associació s'ha pres l'acort de prolongar un any la Clavaría Major, degut a la situació sanitària que encara estem patint, per lo que l'actual Clavari Major En Víctor Manuel Segarra i Sanchis continuarà sent-lo el próxim eixercici, i Na Maria Carrascosa i Pérez que havia segut triada per al 2021 ho serà per a l'any 2022.

També es va aprovar la nova composició de les Juntes d'Honor i de Govern que queden aixina:

 

Junta d'Honor

PRESIDENT PERPETU N'Antoni Rossi i Val
PRESIDENT En Ramón Ombuena i Castillo
VICEPRESIDENT En Josep Francesc Ballester-Olmos i Anguís
MAJORDOM En Victor Manuel Segarra i Sanchis
VICEMAJORDOM En Ramón Vicent Mascarós i Cárcel 
CAMBRERA Na María Baixauli i Gimeno 
VOCALS En Joan Castelló i Torrent
  En Salvador Peris i Pérez
  En Miquel Requeni i Guzmán
  En Caietà Taberner i Sancho
  N'Enric Verdeguer i Badimón
CONSILIARI N'Antonio Corbí i Copoví
CLAVARI MAJOR 2021   En Víctor Manuel Segarra i Sanchis

Junta de Govern

PRESIDENT En Javier Doménech i Nohales
VICEPRESIDENTA Na Mila Bas i Enguix
SECRETARI En Josep Ombuena i Ruiz
VICESECRETARIA Na Sandra Ombuena i Benlloch
TESORER En Salvador Doménech i Nohales
VICETESORER En Ramón Vicent Mascarós i Cárcel
CONTADOR N' Àngel Torres i Ponce
VICECONTADOR N’Enric Xavier Albors i Camps
VOCAL I Na María Carrascosa i Pérez 
VOCAL II En Salvador Ferran Torres i Pérez 
VOCAL III En Joan Antoni Barberá i Payá
VOCAL IV En Josep Lluis Gadea i Gabaldón
VOCAL V N'Antoni Salvador Rossi i Baixauli
VOCAL VI En Joan Francesc Barberà i Puente 
VOCAL VII En Joan Pere Guillén i García
VOCAL VIII En Joan Carles Salanova i Albiach
VOCALS ADJUNTS Na Maria Albors i Rossi
  En Carlos Andrés i Romano
  Na Blanca Bru i Ferrandis
  En Carlos Bru i Ferrandis
  En Joan Josep Burgal i Formentin 
  En Raúl Canales i García
  Na Belem Castelló i Rodado 
  En Joan Carles Castelló i Rodado
  En Joan Carles Castelló i Segarra
  Na Paula Doménech i Ridaura
  Na Claudia Fort i Rossi
  En Joan Fort i Rossi
  Na Paula Fos i Campillo
  En Vicent Fos i Campillo
  En Josep Giménez i López 
  En Pere Llácer i Llácer 
  N'Enric Jesús Llop i Gimeno
  N'Enric Xavier Llop i Minguet 
  N'Antoni Ortuño i Ballester
  Na Immaculada Ortuño i Ballester
  En Pau Vicent Rossi i Sancho
  En Vicent Salvador i Atienzar 
  En Victor Manuel Segarra i Sanchis
  En Joan Josep Soler i Bas 
  En Joan Josep Soler i Ros
  En Lluís Antoni Tena i Orduña
  N' Andrea Torres i Mesado
  Na Laura Torres i Mesado
  Na Irene Vidal i Greses
  En Rubén Vidal i Greses 
   
VOCALS ADJUNTS JUVENILS Marta Andrés i Soto
  Salvador Doménech i Ridaura
  Naiara Escribano i Leiva
  Marcos García i Sánchez
  Nacho Fort i Rossi
  Miquel Llop i Sanz
  Pilar Mascarós i Senís
  Lucía Pavía i Aguado
  Aitana Rubio i Íñiguez