En la nit d'ahir va tindre lloc la visita anual al Sant Càliç del Sopar del Senyor de nostra Associació com a membre colectiu de la seua Confraria, la representació va estar encapçalada pel President Javier Doménech, la Clavariesa Major de 2023 Maria Carrascosa.peregrinstocaliz23

Foto: Antonio Alpuente

clavariesa2024Celebrada Junta General en la nit de hui, ha segut triada Clavariesa Major de 2024 de nostra Associació de l'Altar del Tossal, Marisa Sempere Martínez.

Desigem a la nova Clavariesa Major que fruïxca d'un any maravellós en companyia de l'Image del Sant, i que siga l'inici d'una nova etapa de la seua vida plena d'alegria i salut junt a tota la seua família.

Familia de forts arrels vicentins del Tossal que gojaràn plenament de l'estància del Sant en sa casa.

Que Sant Vicent Ferrer els beneïxca tots ells.