Per la present, i segons lo dispost en els nostres Estatuts i en l'artícul 32 del Reglament Intern de l'Associació, es convoquen Eleccions a la Presidència de l'Associació. Podran presentar la seua candidatura tots els Associats majors de 18 anys en una antiguetat mínima de cinc anys i que estiguen al corrent de les seues obligacions.

Les candidatures deuran presentar-se per correu electrònic dirigit a la secretaría posant en l’assunt “Comissió Electoral”, el determini per a presentar candidatures comença el pròxim dia 1 de juny a les 00’01 hores i conclourà a les 23’59 hores del dia 15 de juny.

I com a final de les festes, el dilluns per la nit en acabar l'última representació del Milacre, i l'entrega de recompenses de l'Associació, procedim a l'acte de la Baixà del Sant i el trasllat al domicili del nou Clavari Major. Recordem en estes fotografies eixe moment en l'any 2009.

bajada00

bajada01

bajada02

bajada03

bajada04

bajada05

bajada06

Este matí del dilluns de la festa es celebra l'Ofrena de flors en la que participem junt al restant d'Associacions vicentines.

ofrena02

ofrena01

ofrena03

ofrena04