20210709 svchiquetL'Image de Sant Vicent Ferrer "chiquet" de nostra Associació seguix visitant els llars dels nostres associats mes joves. Des d'ahir s'encontra en el domicili de José Ramón Espinosa, en el negoci familiar del carrer Navarro Cabanes.

De tradició vicentina el forn de Sant Vicent Ferrer ha estat presidit des de sempre per un retaule de taulellets en l'Image del Sant propietat de la familia Granell, ara te també l'Image infantil del Sant valencià que fon rebut per José Ramón i els seus pares en molt de conreu.

Celebrada la reunio de la Junta General ordinària per a la dació de contes de l'eixercici i una vegada aprovades les mateixes, la Presidencia va propondre, donades les circumstancies dels dos ultims eixercicis en els que practicament no ha hagut festes, la continuïtat de Victor Manuel Segarra i Sanchis en el carrec de Clavari Major per al proxim eixercici, passant María Carrascosa a ser-ho per al eixercici 2022-2023, lo qual es aprovat pel General.

jgord2021 1

jgord2021 0

També l'incorporacio a la Junta Directiva com vocals adjunts jovenils d'Aleixandre Moreno Villanueva, Hector Rubio Íñiguez, Arantxa Escribano Leiva, Daniel Vicent Doménech Sempere i María Hurtado Blanquer.

Aixina mateix passen d'adjunt jovenil a Vocal Adjunt Salvador Doménech Ridaura i Nacho Fort Rossi.

 

Fotos: S. Ombuena