nostra clavariesa major en el besamans a la mare de deu.

Hui, nostra Clavariesa Major, Marisa Sempere, ha participat en el Besamans a la Mare de Deu dels Desamparats junt al restant de Clavaris Majors de les Associacions vicentines i de l’Honorable Clavariesa Toña Játiva.

Ha acodit junt al President Javier Doménech i son fill Néstor. Un emotiu acte que inicia la recta final festiva d’enguany.

Scroll al inicio