Mensage del President

Benvolgudes associades i benvolguts associats.

Esta semana tindríem que estar en plenes festes en honor a Sant Vicent Ferrer, pero, desgraciadament, no podem estar de festa. La pandèmia del COVID-19 ha canviat les nostres vides i ha afectat a tots els àmbits de la nostra manera de viure.

En primer lloc desige i espere que tots vostés i els seus sers volguts estiguen be i aquell que no estiga be del tot, mèdica i/o anímicament, que es recupere lo millor i més pronte possible.

Desgraciadament, en les últimes semanes hem tengut dos pèrdues molt importants en la nostra Associació. Primer fallí el nostre President d’Honor, Vicente Campillo i Carrasquer, en la seua Sueca natal. Don Vicente se’n va anar com havia segut la seua vida, d’una manera tranquila, en trellat, ajudant als que li rodejaven. Un cavaller de peus a cap que sempre va viure d’una manera cristiana i donant eixemple com a catòlic convençut.

La segona pèrdua va ser fa uns dies. Nos deixà el Vicepresident d’Honor, Salvador Torres i Sales. El coronavirus acabà en ell. Pero com havia fet en la seua vida, no deixà de lluitar en cap moment. Salvador era l’home educat, correcte, afable i simpàtic que sempre tenia paraules carinyoses per a tots. El seu treball pel Tossal va ser fonamental en les últimes décades. Clavari Major, contador, delegat de Festejos, Vicepresident i Vicepresident d’Honor. Sempre actiu, ni els colps que li donà la vida amagaren el seu somriure enchisador. Quan els associats nos fiquem la medalla de l’Altar o les Dames el llaç que agarra les seues medalles, tindrem present a Salvador. També del seu talent com a joyer s’han aprofitat en la seua segona família.

Estos dos pèrdues nos deixem molts eixemples de cóm tenim que actuar en la vida i de cóm ser bons vicentins. Eixemples que nos deixen un llegat per a tots, especialment per als seus fills i els seus nets, que també formen part activa de la nostra Associació. Segur que, des del Cel, junt a uns atres gran vicentins del Tossal que es marcharen abans, nos guiaran per a que el mensage del Pare Vicent estiga sempre present i que pugam continuar fent-li festes com al gran patró del Regne de Valéncia que és.

Pero com dia al principi, la pandèmia del COVID-19 nos impedix fer les festes a Sant Vicent. Ara el nostre deure, és el de respectar les normes que marquen les autoritas sanitàries en l’objectiu d’intentar que el virus se propague lo manco possible. Deu vol que lluitem per conservar de la millor manera possible el dò més important que nos ha concedit, el de la vida.

En no poder realisar la festa em venen moltes coses al cap. En primer lloc, els chiquets del milacre. Han treballat molt dur per a poder representar lo millor possible el milacre d’enguany. Aprofite per a donar-los ad ells i a les seues famílies les gràcies pel seu esforç i el seu gran treball en pro de l’Associació. Ara no ha pogut fer-se la representació, pero l’acabarem fent i tots fruirem de les seues actuacions. També vullc donar les gràcies al director del Milacre, Juanfran Barberà, que en un any molt complicat personalment ha continuat donant part de la seua vida per a prestigiar la figura del sant i de la nostra Associació. I a Ampar Cabrera, que un any més ha ficat tot el seu gran talent en el Milacre que ha escrit per al Tossal. Tranquila Ampar, tots podrem vore en la mateixa ilusió o més la teua creació.

També me’n recorde del Clavari Major de 2020, Víctor Manuel Segarra i Sanchis. Víctor i María, catòlics, vicentins i valencians de raïl, sempre saben mantindre l’ilusió pels seus proyectes de vida. U d’ells és esta Associació. I encara que no han pogut celebrar com ells i tots hagueren volgut la Clavaria de Víctor, tenen el gran consol de resar tots els dies davant l’Image titular del Sant del nostre Altar.

Segur que han pregat per tots els associats i per la seua volguda Valéncia, demanant-li que pronte acabe esta epidèmia i pugam fer una vida lo més normal possible. Víctor, no has pogut estar rodejant físicament en les festes de la teua gran familia de sanc i de l’Associació, pero tin per segur, que contes en la nostra admiració i el nostre voler. Ya saps que Sant Vicent tria sempre a ón anar.

A tots els associats, que com la Junta de Govern i, s’han quedat en les ganes de desenrollar tot lo que havien planificat durant tot un any per a honrar al nostre patró, els demane que resen des de sa casa per a que tots estigam sans i nos pugam vore lo més pronte possible. En estos dies podem aprofitar la nostra pàgina web, el nostre mur de Facebook i també la web de Junta Central Vicentina per a poder seguir la festa de manera virtual, en recorts d’anys anteriors. La festa vicentina i el nostre Altar tenen molts anys d’història i tornarà als carres per a reivindicar el mensage i el llegat del personage més important de l’història religiosa i social de Valéncia.

La Junta de Govern estudiarà tant els actes per a fer quan tot acò passe, com les iniciatives econòmiques pel be de l’Associació i dels seus associats. Les decisions finals que es prenguen se comunicaran a tots vostés tal i com se vagen decidint. Gràcies per la seua comprensió, per la seua paciència i per estar sempre ajudant a l’Associació. Sense vostés seria impossible tindre l’entitat tal i com està en l’actualitat.

Ara més que mai, tenim que estar orgullosos de ser vicentins i del Tossal. Sant Vicent tornarà a tindre la seua festa en el Tossal, per que l’herència que nos mostraren els nostres antepassats no podem perdre-la. El camí no canvia, encara que enguany tingam que estar en casa. I en eixe camí l’ajuda de tots vostés és fonamental.

Un fort abraç i que Deu els beneïxca.

¡Vixca sant Vicent Ferrer!

¡I Vixca l’Altar del Tossal!

Javier Doménech i Nohales
President de l’Associació de Sant Vicent Ferrer l’Altar del Tossal

Scroll al inicio