L’Associació visità hui el Cottolengo del Pare Alegre de Valéncia

La casa de Valéncia del Cottolengo del Pare Alegre va ser fundada en 1943 en el cèntric carrer de Baix i es canvià en març de 1958, a l’actual edificació del carrer Dr. Vicent Zaragozá. Esta institució benèfica desenrolla una gran llabor d’atenció directa a discapacitats sense recursos.

cottolengo2018

Hui l’Altar del Tossal l’ha visitat, com tots els anys, i ademés d’aportar una chicoteta ajuda en forma d’aliments no peridors, el nostre Quadro Artístic ha representat el Milacre per a l’entreteniment de les internes i de les cuidadores.

Scroll al inicio