Celebrada Junta General Extraordinària

Celebrada en la nit de hui la Junta General Extraordinària de l’Associació s’ha pres l’acort de prolongar un any la Clavaría Major, degut a la situació sanitària que encara estem patint, per lo que l’actual Clavari Major En Víctor Manuel Segarra i Sanchis continuarà sent-lo el próxim eixercici, i Na Maria Carrascosa i Pérez que havia segut triada per al 2021 ho serà per a l’any 2022.

També es va aprovar la nova composició de les Juntes d’Honor i de Govern que queden aixina:

 

Junta d’Honor

PRESIDENT PERPETU N’Antoni Rossi i Val
PRESIDENT En Ramón Ombuena i Castillo
VICEPRESIDENT En Josep Francesc Ballester-Olmos i Anguís
MAJORDOM En Victor Manuel Segarra i Sanchis
VICEMAJORDOM En Ramón Vicent Mascarós i Cárcel 
CAMBRERA Na María Baixauli i Gimeno 
VOCALS En Joan Castelló i Torrent
  En Salvador Peris i Pérez
  En Miquel Requeni i Guzmán
  En Caietà Taberner i Sancho
  N’Enric Verdeguer i Badimón
CONSILIARI N’Antonio Corbí i Copoví
CLAVARI MAJOR 2021   En Víctor Manuel Segarra i Sanchis

Junta de Govern

PRESIDENT En Javier Doménech i Nohales
VICEPRESIDENTA Na Mila Bas i Enguix
SECRETARI En Josep Ombuena i Ruiz
VICESECRETARIA Na Sandra Ombuena i Benlloch
TESORER En Salvador Doménech i Nohales
VICETESORER En Ramón Vicent Mascarós i Cárcel
CONTADOR N’ Àngel Torres i Ponce
VICECONTADOR N’Enric Xavier Albors i Camps
VOCAL I Na María Carrascosa i Pérez 
VOCAL II En Salvador Ferran Torres i Pérez 
VOCAL III En Joan Antoni Barberá i Payá
VOCAL IV En Josep Lluis Gadea i Gabaldón
VOCAL V N’Antoni Salvador Rossi i Baixauli
VOCAL VI En Joan Francesc Barberà i Puente 
VOCAL VII En Joan Pere Guillén i García
VOCAL VIII En Joan Carles Salanova i Albiach
VOCALS ADJUNTS Na Maria Albors i Rossi
  En Carlos Andrés i Romano
  Na Blanca Bru i Ferrandis
  En Carlos Bru i Ferrandis
  En Joan Josep Burgal i Formentin 
  En Raúl Canales i García
  Na Belem Castelló i Rodado 
  En Joan Carles Castelló i Rodado
  En Joan Carles Castelló i Segarra
  Na Paula Doménech i Ridaura
  Na Claudia Fort i Rossi
  En Joan Fort i Rossi
  Na Paula Fos i Campillo
  En Vicent Fos i Campillo
  En Josep Giménez i López 
  En Pere Llácer i Llácer 
  N’Enric Jesús Llop i Gimeno
  N’Enric Xavier Llop i Minguet 
  N’Antoni Ortuño i Ballester
  Na Immaculada Ortuño i Ballester
  En Pau Vicent Rossi i Sancho
  En Vicent Salvador i Atienzar 
  En Victor Manuel Segarra i Sanchis
  En Joan Josep Soler i Bas 
  En Joan Josep Soler i Ros
  En Lluís Antoni Tena i Orduña
  N’ Andrea Torres i Mesado
  Na Laura Torres i Mesado
  Na Irene Vidal i Greses
  En Rubén Vidal i Greses 
   
VOCALS ADJUNTS JUVENILS Marta Andrés i Soto
  Salvador Doménech i Ridaura
  Naiara Escribano i Leiva
  Marcos García i Sánchez
  Nacho Fort i Rossi
  Miquel Llop i Sanz
  Pilar Mascarós i Senís
  Lucía Pavía i Aguado
  Aitana Rubio i Íñiguez
   
Scroll al inicio