icotossalFinalisat el determini de presentació d'impugnacions a l'única candidatura a la presidència de l'Associació, i no havent cap impugnació, tal i com marca el nostre Reglament per al procés electoral en l'articul 32, al no haver mes que una única candidatura la Junta de Govern Proclama com a President de l'Associació per als pròxims quatre anys a En Javier Doménech i Nohales.

En breu es convocaran, si la situació sanitària ho permitix, la Junta General Ordinària de dació de Contes de l'Eixercici, aixina com un atra Extraordinària per a la presentació per part del President de les propostes per al nou eixercici 2020/21.