La passada nit va finalisar el determini de presentació de candidatures a la Presidència de l'Associació. L'única candidatura presentada es la de D. Javier Doménech i Nohales que es presenta a la reelecció.

Tal  i com marca el nostre Reglament per al procés electoral es declara elegible dita candidatura per complir en els requisits establits i s'obri el periodo d'impugnacions a la mateixa que durarà fins al 26 de juny.