Volem informar-vos que l'Altar del Tossal a l'igual que va fer la Junta Central Vicentina ha pres la decisió de suspendre temporalment tots els actes de la festa vicentina de 2020 davant la pandèmia originada pel COVID-19 acatant l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya i les recomanacions de l'Arquebisbat de Valéncia per a minimisar els riscs de contagi de la malaltia.

Desigem que esta situació siga lo més breu possible pel be de tots i poder tornar a la normalitat pronte. En el cas de que les condicions milloraren i es poguera fer la festa en un atra data ho comunicaríem en la suficient antelació.

Preguem a tots que sigau les instruccions i recomanacions de les institucions sanitàries en tal d'acabar en la transmissió del virus. Quedeu-se en casa i, junt a nosatros, pregueu a Sant Vicent Ferrer i a la Mare de Deu dels Desamparats per a que mos lliuren a tots d'esta epidèmia.

¡¡Que Sant Vicent Ferrer vos beneïxca!!
¡¡Vixca Sant Vicent Ferrer!!