En la Junta General celebrada esta vesprada, ha segut designada com a Clavariesa Major para el pròxim any 2021 Na Maria Carrascosa i Pérez.

Volem felicitar-la i desijar-li que Sant Vicent protegixca el seu llar, que, com sempre diem si vol anar a sa casa, en este cas "tornar" és per algo. Coneixent al matrimoni Segarra-Carrascosa estem segurs de que no soles l'Image del Sant està ben cuidada si no tots ho estem gràcies a les seues oracions davant d'ell.

designaclavariesa