pesebreTe donem gràcies, Senyor perque mos reunim en el teu nom.

Fes possible que lo que celebrem este Nadal estiga present en mosatros el restant de nostra vida.

Esta menuda part de l'Iglésia, que formem esta Associació de Sant Vicent Ferrer, volem donar-te gràcies, perque mos ha naixcut el Salvador.

Gràcies, Pare, perque Tu, el Deu de l'Univers, li demanares permis a una dona, per a que engendrara al teu Fill. Mereix la pena ser home, puix Deu volgue ser un de mosatros.

Gràcies, Jesús, perque vingueres a salvar-mos i a lliberar-mos.

Gràcies, María, perque digueres SI.

Gràcies, Josep, pel teu paper humil i callat.

Gràcies, perque podem ser Nadal per als demes.

Gràcies, Senyor perque en el Nadal de tots els dies, tots som importants.

¡GRÀCIES, SENYOR!