Esta vesprada durant el trasllat de l'image de Sant Vicent Ferrer de nostra Associació des del Convent de Sant Doménec al Convent de la Puritat, al pas davant la Basílica s'ha trobat en l'Image Pelegrina de la Verge dels Desamparats que eixia de viage.

encontre
Bonico detall dels Seguidors de la Verge que han acostat a la “Mare” per a saludar al seu fill.