El passat dimarts dia 21 de juny, es celebrà, en el Casal de la Falla Bolsería-Tros-Alt, la Junta General Ordinària de l'Associació, va ser presidida pel seu titular Javier Doménech, acompanyat per les Clavarieses Majors de 2023 Maria Carrascosa i 2024 Marisa Sempere i del President Perpetu de l'Associació Antoni Rossi.

En la Junta es varen aprovar els contes de l'eixercici i també l'entrada com a vocal adjunt juvenil de Alberto López i Buchó aixina mateixa es varen nomenar vocals adjunts de la Junta de Govern Lucía Pavía, Pilar Mascarós, Javier Pavía i Santiago Llop.

Als que donem la benvinguda i ànims per a treballar per a honrar a Sant Vicent Ferrer des d'esta Associació de l'Altar del Tossal.