trasllat001 2022Ahir es va traslladar l'Image del Sant fins al Convent de la Puritat, on estarà fins a esta vesprada en que eixirà en provessó a la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats, on es cantaran unes tradicionals albaes.