santvicentchiquet sonsolesL'Image de Sant Vicent Ferrer "chiquet" de nostra Associació seguix visitant els llars dels nostres associats mes joves. Des d'esta nit s'encontra en el domicili de Sonsoles Vicenta Sánchez i Miquel. 

De família vicentina històrica del Tossal, sa mare va ser Clavariesa Major de nostra Associació sent una chiqueta de molt curta edat.

En la visita varem comprovar una volta més els arraïls vicentins, l'amor per Sant Vicent i pel Tossal que professen des de sempre en la familia Miquel, un amor i un fervor pel Sant i per la Mare de Deu dels Desamparats que mostren publicament formant una pluja de flor que tapissa el carrer de la Bolsería.