Celebrada la reunio de la Junta General ordinària per a la dació de contes de l'eixercici i una vegada aprovades les mateixes, la Presidencia va propondre, donades les circumstancies dels dos ultims eixercicis en els que practicament no ha hagut festes, la continuïtat de Victor Manuel Segarra i Sanchis en el carrec de Clavari Major per al proxim eixercici, passant María Carrascosa a ser-ho per al eixercici 2022-2023, lo qual es aprovat pel General.

jgord2021 1

jgord2021 0

També l'incorporacio a la Junta Directiva com vocals adjunts jovenils d'Aleixandre Moreno Villanueva, Hector Rubio Íñiguez, Arantxa Escribano Leiva, Daniel Vicent Doménech Sempere i María Hurtado Blanquer.

Aixina mateix passen d'adjunt jovenil a Vocal Adjunt Salvador Doménech Ridaura i Nacho Fort Rossi.

 

Fotos: S. Ombuena