L'amic i colaborador de nostra Associació l'artista Juanjo García ha plasmat en un bonico dibuix la seua visió de nostra "festa" d'enguany. Moltes gràcies.

dibuixjuanjoweb