boquetanit 1142021 2De nou l'image de Sant Vicent Ferrer de nostra Associació a l'aplegar l'octava de la Pasqua presidix la Plaça del Tossal, com ya feyen les monges del Convent de la Puritat situat entre el Tossal i els carrers de Murillo, Palomar, Quart, Monges, Santa Teresa, i els números pars de la Bosseria, montant anualment un altar en la porta de dit convent que donava a la plaça del TOSSAL, en la confluència dels actuals carrers de Conquista i Moro Zeit.

Ara com en el sigle XVI, practicament en el mateix punt de nostra ciutat, l'Altar del Tossal venera al Patró del Regne de Valencia.

 

¡VIXCA SANT VICENT FERRER!

¡VIXCA L'ALTAR DEL TOSSAL!

 Foto: Ombuena