icotossalFinalisat el determini de presentació d'impugnacions a l'única candidatura a la presidència de l'Associació, i no havent cap impugnació, tal i com marca el nostre Reglament per al procés electoral en l'articul 32, al no haver mes que una única candidatura la Junta de Govern Proclama com a President de l'Associació per als pròxims quatre anys a En Javier Doménech i Nohales.

En breu es convocaran, si la situació sanitària ho permitix, la Junta General Ordinària de dació de Contes de l'Eixercici, aixina com un atra Extraordinària per a la presentació per part del President de les propostes per al nou eixercici 2020/21. 

 

La passada nit va finalisar el determini de presentació de candidatures a la Presidència de l'Associació. L'única candidatura presentada es la de D. Javier Doménech i Nohales que es presenta a la reelecció.

Tal  i com marca el nostre Reglament per al procés electoral es declara elegible dita candidatura per complir en els requisits establits i s'obri el periodo d'impugnacions a la mateixa que durarà fins al 26 de juny.

Per la present, i segons lo dispost en els nostres Estatuts i en l'artícul 32 del Reglament Intern de l'Associació, es convoquen Eleccions a la Presidència de l'Associació. Podran presentar la seua candidatura tots els Associats majors de 18 anys en una antiguetat mínima de cinc anys i que estiguen al corrent de les seues obligacions.

Les candidatures deuran presentar-se per correu electrònic dirigit a la secretaría posant en l’assunt “Comissió Electoral”, el determini per a presentar candidatures comença el pròxim dia 1 de juny a les 00’01 hores i conclourà a les 23’59 hores del dia 15 de juny.

I com a final de les festes, el dilluns per la nit en acabar l'última representació del Milacre, i l'entrega de recompenses de l'Associació, procedim a l'acte de la Baixà del Sant i el trasllat al domicili del nou Clavari Major. Recordem en estes fotografies eixe moment en l'any 2009.

bajada00

bajada01

bajada02

bajada03

bajada04

bajada05

bajada06

Este matí del dilluns de la festa es celebra l'Ofrena de flors en la que participem junt al restant d'Associacions vicentines.

ofrena02

ofrena01

ofrena03

ofrena04