L'amic i colaborador de nostra Associació l'artista Juanjo García ha plasmat en un bonico dibuix la seua visió de nostra "festa" d'enguany. Moltes gràcies.

dibuixjuanjoweb

boquetanit 1142021 2De nou l'image de Sant Vicent Ferrer de nostra Associació a l'aplegar l'octava de la Pasqua presidix la Plaça del Tossal, com ya feyen les monges del Convent de la Puritat situat entre el Tossal i els carrers de Murillo, Palomar, Quart, Monges, Santa Teresa, i els números pars de la Bosseria, montant anualment un altar en la porta de dit convent que donava a la plaça del TOSSAL, en la confluència dels actuals carrers de Conquista i Moro Zeit.

Ara com en el sigle XVI, practicament en el mateix punt de nostra ciutat, l'Altar del Tossal venera al Patró del Regne de Valencia.

 

¡VIXCA SANT VICENT FERRER!

¡VIXCA L'ALTAR DEL TOSSAL!

 Foto: Ombuena

snicolau 1Ya s'encontra l'Image de Sant Vicent Ferrer, titular de nostra Associació, en la parroquia de Sant Nicolau on s'ha fet entrega de les medalles als nous associats dels últims dos eixercicis.

Demà presidirà la Missa Major de la festivitat i per la vesprada la seua plaça del Tossal en l'Altar de "florero" instalat en el balcó del cantó dels carrers Bosseria i Moro Zeit, cedit pels propietaris del "Café Bolsería" als que agraïm el seu gest i la seua paciència. També tenim que agraïr la profesionalitat i el gust per a la confecció de l'Altar a "Pinazo Decoraciones" i a "Flors L'Alqueria".

Foto: S. Ombuena