Baixà de l’Image del Sant

I com a final de les festes, el dilluns per la nit en acabar l’última representació del Milacre, i l’entrega de recompenses de l’Associació, procedim a l’acte de la Baixà del Sant i el trasllat al domicili del nou Clavari Major. Recordem en estes fotografies eixe moment en l’any 2009.

bajada00

bajada01

bajada02

bajada03

bajada04

bajada05

bajada06

Scroll al inicio