Pàgina web en Llengua Valenciana ban vl

form inscripPot solicitar l'alta com a soci complimentant el Formulari d'alta que deu descarregar punchant en l'image i enviar-lo a la secretaria de l'Associació.

 

La quota actualment és de 4'75 € mensuals.

 

Si ya es soci i lo que vol es actualisar les seues senyes personals, remetau-nos el Formulari, indicant que és una actualisació, en les modificacions que degam realisar en nostra base de senyes.

 

Els formularis mos los pot remetre per correu electrònic o per correu ordinari a:

 

Associació de S.Vicent Ferrer - Altar del Tossal
Secretaría - ref. AS
Rey D. Jaime, 9
46001 VALENCIA

 

també pot entregar-lo a qualsevol membre de la Junta de Govern.

tossal

ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT FERRER DE L'ALTAR DEL TOSSAL

C.I.F. G-97468136

REGISTRADA EN EL Nº CV-03-037304-V SECCIÓ 3ª DEL REGISTRE AUTONÒMIC - U.T. DE VALÉNCIA