Pàgina web en Llengua Valenciana ban vl

DIES 3, 4, 5 i 6 D'ABRIL

Repartiment de la clàssica bescuitada als associats en general.

DIA 3 D'ABRIL (DIMARTS)

A les tres i mija de la vesprada, primer dia de Concurs de Milacres que organissen la centenària entitat Lo Rat Penat juntament en la Junta Central Vicentina. Est any tindrà lloc de nou en la Delegació Territorial de la “ONCE” de Valéncia, Gran Vía Ramón i Cajal, 13. Actuaran per este orde els Altars de: 

1. Tossal,
2. Carme,
3. Pica Batismal,
4. Russafa,
5. Almàssera.

DIA 4 D'ABRIL (DIMECRES)

Des de les tres i mija de la vesprada, segon dia de Concurs de Milacres. 

Actuaran per este orde els Altars de: 

1. Meliana,
2. Chirivella,
3. La Canyada,
4. Mercat de Colón,
5. Mercat.

A les sèt de la vesprada trasllat en vehicul especial de l’Image del Sant des del domicili de la Clavariesa Major Na Mª Josep Garrido i Carbonell al Convent de Predicadors de Sant Doménec en la Plaça de Tetuán. El recorregut serà el següent: Entrada en Valéncia per la Avda. de les Corts Valencianes – Avda. Pio XII – Passeig de la Pechina – Carrer de Blanqueries – Carrer Pintor López – Pl. del Temple – Pl. de Tetuán.

DIA 5 D'ABRIL (DIJOUS)

Des de les tres i mija de la vesprada, últim dia del Concurs de Milacres.

Actuaran per este orde els Altars de:

1. Ribarroja,
2. Pilar,
3. Mocadoret,
4. Carrer de la Mar.

A les sèt de la vesprada, missa en el Convent de Predicadors de Sant Doménec en la Plaça de Tetuán i en acabant trasllat de l’Image del Sant en processó al Convent de la Puritat on permaneixerà l’Image fins a l’endemà, pel següent trayecte: Plaça de Tetuán, carrer del Comte de Montornés, Plaça de Sant Vicent Ferrer, Carrer Trinquet de Cavallers, Carrer del Palau, Plaça de l’Arquebisbe, Plaça de l’Almoina, Plaça Décimo Junio Bruto, Plaça de l’Escolania de la Mare de Deu dels Desamparats, Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat.

DIA 6 D’ABRIL (DIVENDRES)

A les huit i mija de la vesprada, trasllat de l’Image del Sant des del Convent de la Puritat a la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats, a on es cantarà la Salve en honor de la Mare de Deu, i permaneixerà l’Image fins a l’endemà. A continuació i dins de la Basílica Cantà d'Albades a la Mare de Deu.

Seguidament passacarrers des de la Basílica fins al Llar Vicentí pel següent recorregut: Plaça de la Mare de Deu, Cavallers, Rei En Jaume.

A continuació Cantà d’Albades en el Casal de la “Falla Bolsería Tros-Alt”.

DIA 7 D’ABRIL (DISSABTE)

A les dos de la vesprada Dinar de Germanor, previ abonament del corresponent tique.

A les sèt i mija de la vesprada, en la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats, SOLEMNE MISSA, per a honrar al nostre Sant Patró.

En acabant s’entonarà la Salve a la Mare de Deu i seguidament s’iniciarà el trasllat de l’Image del Sant a la Parròquia de Sant Nicolau Bisbe, pel següent trayecte: Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat, Plaça de Manises, carrers de Cavallers, Àlvares, plaça del Correu Vell, plaça de Sant Nicolau, a l’Iglésia, a on farà la seua entrada triumfal, en dispar de traques i focs d’artifici, volteig de campanes i als acorts de l’Himne Nacional.

A continuació es celebrarà l’acte de bendició per nostre Consiliari i imposició pel senyor President de les medalles als nous Socis-Clavaris i Dames de l’eixercici, concloent cantant els Gojos al Sant.

Acte seguit, en la Banda de Música, passacarrers per la demarcació d’esta Associació finalisant en el Casal de la “Falla Bolsería Tros-Alt”.

En acabant, en el dit Casal, celebrarem un sopar de germanor previ abonament del corresponent tique.

DIA 8 D’ABRIL (DUMENGE)

A les onze i mija del matí, concentració, en el punt a on s’alça l’Altar, de la comitiva per anar a l’Iglésia de Sant Nicolau Bisbe.

A les dotze del matí, tindrà lloc la SOLEMNE MISSA, oficiada en Llengua Valenciana, per nostre consiliari Mossén Antoni Corbí.Després de la missa, es cantaran els Gojos, i es donarà a besar la relíquia del Sant.

Acte seguit, en torn a l'una de la vesprada, s’iniciarà la SOLEMNE PROCESSÓ, per a portar l’Image del Sant a l’Altar del TOSSAL, la qual recorrerà el següent itinerari: Plaça de Sant Nicolau, En Roca, Cadirers, Marsella, Plaça Sant Nicolau, Plaça Correu Vell, Àlvarez, Plaça Contes de Bunyol, Cavallers, Plaça de Sant Jaume, Baixà de Sant Miquel, Sant Donís, Beltran Bigorra, Pinzón, Pintor Zariñena, plaça Vicent Iborra, carrers Músic López Chavarri, Sant Miquel, Quart, Rei en Jaume, Moro Zeit, Carda, Bosseria al Tossal a on als acorts dels Himnes Regional i Nacional i en el dispar de traques i  focs d’artifici, s’entronisarà l’Image en el seu Altar.

Des de les cinc de la vesprada i fins a les huit de la nit, pels chiquets del quadro artístic, en l’entaulat de l’Altar, representació continuada del milacre titulat “El pols” original de N'Ampar Cabrera i Sanfélix.

A les nou de la nit, en l’entaulat de l’Altar, acte cultural per determinar.

En acabant l’acte cultural sopar de germanor, previ abonament del corresponent tique.

DIA 9 D’ABRIL (DILLUNS DE SANT VICENT)

A les onze del matí, en el punt a on s’alça l’Altar del TOSSAL, concentració de la comitiva que formarà part activa en la tradicional OFRENA DE FLORS al Sant i visita a la CASA NATALÍCIA DE SANT VICENT FERRER (pouet de Sant Vicent), que l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines Ilma. Sra. Na Mª Jesús Moll i Navarro, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, i totes les ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS, porten a efecte tots els anys.

A les cinc de la vesprada, representació continuada del milacre abans nomenat, fins a les huit de la nit.

A les sèt de la vesprada, SOLEMNE PROCESSÓ GENERAL, que eixirà des de la Santa Iglésia Catedral, en el que participen l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, i totes les ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS.

Al voltant de les deu i mija de la nit última representació del milacre, en acabant es procedirà a la tradicional baixada de l’Image del Sant, als acorts dels Himnes Valencià i Espanyol, en el dispar de focs d’artifici. Seguidament trasllat en vehícul especial de l’Image per a portar-la al domicili del Clavari Major del 2019, En Luis Antonio Tena i Orduña pel següent itinerari: TOSSAL, Sant Miquel, Sant Dionis, Alejandra Soler, Pere Bonfill, Túria, Quart, G.V. Ferran el Catòlic, G.V. Ramón i Cajal, Jesús.

DIA 10 D’ABRIL (DIMARTS)

A les sèt de la vesprada es celebrarà una missa resada, en l’Iglésia Parroquial de Sant Nicolau Bisbe, en sufragi de les ànimes de tots els socis difunts de l’Associació del TOSSAL.