Pàgina web en Llengua Valenciana ban vl

eliana17Nostre Clavari Major En Josep Vicent Vila i el President de l'Associació En Javier Doménech varen representar a l'Associació en la nit del passat dissabte 7 de Giner, a l'acte de proclamació de N'Antonia Ten Montesinos com a  Clavariesa Major de l'Altar de L'Eliana, en la Iglésia Parroquial de Ntra. Sra. del Carme. L'Acte tingué com a colofó un concert vocal del COR DE L´UNIÓ MUSICAL DE L´ELIANA.

 

Foto: Manolo Guallart

Agenda

Targetes 2017-18

CONSULTAR LES BASES ACÍ
PREMI DES DE L'INICI - 01-05-2017

0'30 € de premi per targeta