Pàgina web en Llengua Valenciana ban vl

invitacio ben

Per la present, d'acort en l'Artícul 12-2º dels nostres Estatuts, es convoca Junta General Extraordinària, en el Saló d'Actes del Casal de la Falla "Bolsería-Tros Alt", (Carrer Conquista 5), per al pròxim dia 2 de febrer, a les 20'30 hores en primera convocatòria, i 30 minuts despuix en segona i última, en arreglo al següent Orde del Dia:

  1. Llectura de l'Acta de la Junta General Extraordinària de 2017.
  2. Explicació i assignació de l'estància de l'Image de Sant Vicent chiquet entre els associats/des menors de 15 anys.
  3. Assignació, per mig de sorteig, de l'estància trimestral de l'Image de les Dames. (Artícul 27 del Reglament Intern).
  4. Designació, per mig de sorteig entre els candidats, del Clavari/esa Major per a l'any 2019. (Artícul 56 del Reglament Intern).
  5. Sorteig, entre els assistents, de dos medalles d'argent de Sant Vicent Ferrer.

WPagan

L’Altar del Tossal participa als seus associats, amics i simpatisants que l’acte de “Apertura de l’Any Vicentí 2018 de l’Altar del Tossal” tindrà lloc el pròxim dissabte dia 21 d’octubre en el nostre temple parroquial de Sant Nicolau.

L'etiqueta per als assistents a l'acte serà trage de còctel per a les dames i trage obscur per als cavallers.

L’Acte donarà inici en una Eucaristia que presidirà el nostre consiliari, N’Antoni Corbí, i contarà en l’actuació del “Cor Ciutat de Burjassot”.  A la conclusió de l'Eucaristia i sense moure'ns del temple parroquial aplegarà el “Discurs d’Apertura” en el que quedarà inaugurat oficialment l'eixercici 2017-2018.

Enguany tindrem l’oportunitat de sentir les paraules de l’Ilm. Sr. D. Jose Manuel Pagán Agulló, Decà de la Facultat de Dret de l’Universitat Católica de Valéncia “San Vicente Mártir”.

En acabant “Sopar en Honor de la Clavariesa Major de 2018 de l'Altar del Tossal”, Na Mª Josep Garrido i Carbonell, que tindrà lloc en l'Hotel Astoria de Valéncia.

stcal2017

Un any més, la nostra Associació, va pelegrinar per a postrar-nos en devoció davant el Sant Càliç del Sopar del Senyor que custodia celosament la Catedral de Valéncia des de 1437. En la fotografia la representació que enguany a pogut assistir.

WhatsApp Image 2017 04 19 at 19.10.59En lo Concurs de Milacres organisatper l'entitat LO RAT PENAT en colaboració en la JUNTA CENTRAL VICENTINA i la DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA que es celebrà en Valéncia, els díes 18, 19 I 20 d’abril de 2017, Nostre Milacre a obtingut els següents Premis:

PRIMER PREMI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA

PREMI DIARI “LA PROVINCIAS” AL MILLOR MILACRE INÈDIT A AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

PREMI DIARI “LEVANTE” A LA MILLOR DIRECCIÓ A JOAN FRANCESC BARBERÁ I PUENTE

PREMI “EXCM. SR. D. RAFAEL GÓMEZ-FERRER” AL MILLOR ADREÇ

PREMI “RICARDO COSTA” AL MILLOR ACTOR A ADRIÀN C. VILA

MEDALLA DORADA DE “LO RAT PENAT” EX AEQUO AL MILLOR SANT VICENT ALS CHIQUETS DANIEL VICENT DOMÉNECH I SEMPERE I ÀNGEL CANALES I ALCOLEA

MEDALLA DORADA DE “LO RAT PENAT” A LA MILLOR PRONUNCIACIÓ DE LA LLENGUA VALENCIANA AL CHIQUET ÀNGEL CANALES I ALCOLEA 

 

Ahir els nostre Quadro artístic va participar en el Concurs de Milacres d'enguany. Estrenarem un magnífic i original "milacre" de la Mestra en Gai Saber N'Ampar Cabrera, "L'última confessió", pero si el "llibret" és magnífic, la direcció, la posta en escena i, sobre tot l'actuació dels nostres chiquets va ser fantàstica. Enhorabona i gràcies pel treball i l'esforç de tots.milacre2017

Agenda

Targetes 2017-18

CONSULTAR LES BASES ACÍ
PREMI DES DE L'INICI - 01-05-2017

0'19 € de premi per targeta